Opłaty

 

Brak wpisowego!

Opłata stała: 400.00 zł – płatne do 5-go każ dego miesiąca
 

Wyżywienie: 10 z ł dziennie – płatne na koniec miesiąca po rozliczeniu obecności/nieobecności dziecka.
Zajęcia w ramach opłaty stałej: język włoski, język angielski, rytmika,zabawy logopedyczne, warsztaty teatralne, gra na bumbumrurkach, warsztaty bębniarskie. W w filii sportowo-tanecznej ponadto: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka sportowa, muay thai, taekwondo, gimnastyka korekcyjna-profilaktyka,  piłka nożna, tańce regionalne i taniec współczesny.

NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ DO GODZ 8.00 KAŻDEGO DNIA LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (OPŁ ATA STAŁA) MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:

BANK BPS 08 1930 1611 24110406 8668 0001