Fotogaleria

Fotorelacja z uroczystości przedszkolnych,imprez, wycieczek, ważnych wydarzeń

Sportowo - Taneczne - Nagórki

Dział poświęcony placówce zlokalizowanej na Nagórkach przy ul. Murzynowskiego 20 o profilu sportowo - tanecznym

ARTYSTYCZNO - TANECZNE - JAROTY

Dział poświęcony placówce zlokalizowanej na Jarotach przy ul. F.Leyka 7 o profilu artystyczno - tanecznym

Pozaprzedszkolne sportowe zajęcia popołudniowe

Dział poświęcony zajęciom dodatkowym popołudniowym płatnym

 

wizja

misja szersza