Fundacja EDUKACJA TO RELACJA

Fundacja EDUKACJA TO RELACJA

Sportowo - Taneczne - Nagórki

Dział poświęcony placówce zlokalizowanej na Nagórkach przy ul. Murzynowskiego 20 o profilu sportowo - tanecznym

Oddział o charakterze terapeutycznym- Jaroty

Dział poświęcony oddziałowi terapeutycznemu zlokalizowanemu na Jarotach przy ul. Leyka 7

Żłobek Mini Śmieszek

Dział poświęcony żłobkowi Mini Śmieszek zlokalizowanemu na Nagórkach przy ul. Murzynowskiego 20

 

wizja

misja szersza