FUNDACJA

O fundacji

fundacja logo1

Fundacja „Edukacja to relacja” powstała w maju 2023 r. Zrodziła się z wizji szkoły opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, współpracy i wsparciu. Szkoły, która buduje poczucie własnej wartości, daje przestrzeń do rozwijania talentów, roznieca naturalną motywację do poszerzania wiedzy, pokazuje jak mądrze i skutecznie tę wiedzę zdobywać.

Fundacja propaguje nurt przyjaznej edukacji i dąży do otwarcia i prowadzenia placówki opartej na zasadach neurodydaktyki, ale nie tylko. Inicjuje i wspiera innowacyjne rozwiązania w dziedzinie edukacji. Odkrywa i wspiera talenty u dzieci. Propaguje codzienną aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Promuje młodych sportowców. Działa na rzecz dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, w tym z problemami psychicznymi. Ogólnie rzecz ujmując angażuje się w różne inicjatywy wpisujące się w realizację celów związanych z edukacją, sportem oraz dbaniem o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.

Zapraszamy do współpracy wszelkie instytucje i osoby prywatne utożsamiające się z celami Fundacji. Jesteśmy otwarci na różne pomysły i propozycje.