Zapytanie ofertowe ZO/6/2019 na dostawę wyposażenia do kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych wraz z montażem

Zapytanie ofertowe nr 6 (ZO/6/2019)

W związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanegoW związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanegow dalszej części Projektem, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, Działanie10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 -współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem,Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik zaprasza do składania ofert na dostawęwyposażenia do kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych wraz z montażem w żłobku przy ul.Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18

 
Załącznik 1 Załącznik 2  
word pdf  
ZO_6_2019_wraz_z_zalacznikami.odt ZO_6_2019_wraz_z_zalacznikami.pdf  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

        Pobierz  
   pdf  

  

OGŁOSZENIE O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 (ZO/5/2019)

OGŁOSZENIE O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5  (ZO/5/2019)

Przedszkole Niepubliczne Śmieszek Justyna Marta Kajdzik informuje o anulowaniu  i nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 5 (ZO/5/2019) na wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18 z dnia 17.10.2019 r. (uwzględniającego zmiany z 22.10.2019 r.).

W opublikowanym zapytaniu ofertowym Zamawiający nie uwzględnił w kosztach zamówienia usługi montażu. Dodatkowo Zamawiający powinien żądać od potencjalnych Wykonawców złożenia wraz  z ofertą kart katalogowych proponowanych urządzeń wraz z opisem - brak opisu urządzeń oraz kosztu ich montażu uniemożliwia ocenę ofert.

Zachęcamy do zapoznania się z poprawionym zapytaniem i ponownego złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego nr 6 (ZO/6/2019) „na dostawę wyposażenia do kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych wraz z montażem w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18”.

 

Zmiany do ZO/5/2019 oraz przedłużenie terminu składania ofert

Zmiany do ZO/5/2019 oraz przedłużenie terminu składania ofert

na wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych w żłobku przy
ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18

W związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanego w dalszej części Projektem, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem, Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik zaprasza do składania ofert na wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18

 
Załącznik 1 Załącznik 2  
word pdf  
ZO_5_2019_wraz_z_załącznikami_po_zmianie.docx Szczegółowy_wykaz_zmian_do_ZO_5_2019.pdf  

  

     

  

 

Zapytanie ofertowe nr 5 (ZO/5/2019) na wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych

Zapytanie ofertowe nr 5 (ZO/5/2019)

W związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanego w dalszej części Projektem, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem, Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik zaprasza do składania ofert na wyposażenie kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18

 
Załącznik 1 Załącznik 2  
word word  
ZO_5_2019_wraz_z_załacznikami.docx zal_nr_2_do_ZO_5_2019_kosztorys_ofertowy.docx  

 

 

     

 

  Spakowane wszystkie załączniki   
   zip  
   ZO_5_2019.zip  

 

 

     

 

Dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją (ZO/4/2019)

Zapytanie ofertowe nr 4 (ZO/4/2019)

W związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanego
w dalszej części Projektem, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem, Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy
ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18

 
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
word word pdf
ZO_4_2019.docx zal_2_KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBOT.doc projekt_cz_1.pdf

 

     

 

Załacznik 4 Spakowane wszystkie załączniki   
pdf  zip  
projekt_cz_2.pdf  ZO_4_2019.zip  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

        Pobierz  
   pdf