Kadra przyszedszkola

JKm

 

mgr Justyna Marta Kajdzik - dyr. - właściciel

 

Studia wyższe na kierunku nauczanie początkowe
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

 

Egzamin państwowy II stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS DUE B2).

 

   
RogowskaAm

mgr Anna Rogowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych
nauczyciel - gr. ZWINNE KANGURKI

 


Studia magisterskie na kierunku "Pedagogika – wczesna edukacja zintegrowana" – Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski.
First Certificate in English;
Egzamin państwowy III stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS TRE C1).
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.

 

 

   

Iwona Sobania - księgowa

Studia magisterskie - Zarządzanie i marketing - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Kurs dla samodzielnych księgowych bilansistów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

   

mgr Monika Drężek - nauczyciel mianowany
gr. ZWINNE KANGURKI

 

Licencjat z zakresu wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie.
Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika szkolna z przedsiębiorczością.

 

   

 mgr Monika Szulgo – nauczyciel
gr. ZWINNE KANGURKI

Licencjat – pedagogika opiekuńcza – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Studia magisterskie – wczesna edukacja – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

   
Rozam

mgr Róża Manista-Laskowska – nauczyciel
gr. SKACZĄCE ŻABKI

 

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności zarządzanie informacją naukową oraz przygotowaniem pedagogicznym.
Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji.

 

   

mgr Katarzyna Młyńska – nauczyciel
gr. RADOSNE MISIE

 

Studia magisterskie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z logopedią;
Studia podyplomowe na OSW w zakresie logopedii.

   

lic. Anita Szwajkowska – nauczyciel
gr. PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 

Licencjat Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Neofilologii - kierunek Filologia, Specjalność - Nauczanie Języka Angielskiego.

Kształcenie Nauczycielskie-Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego UWM
w Olsztynie.

Certyfikat z Języka Angielskiego-First Certificate in English.

Studia podyplomowe z Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji.  
   
 

mgr Agnieszka Szczepek – nauczyciel wspomagający
gr. PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 

Studia magisterskie na UWM - pedagogika społeczna.

Studia podyplomowe na UWM – logopedia.

Studia podyplomowe na UWM - oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej. 
   

mgr Klaudia Sidwa – asystent nauczyciela
gr. SKACZĄCE ŻABKI

 

Studia magisterskie - Prawo – Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie.  

   

mgr. Monika Dąbrowska – nauczyciel
gr. SPRYTNE KOTKI

 

Studia magisterskie – Kapitał Ludzki i Administracja
– Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Studia licencjackie – Socjologia administracji publicznej
i samorządowej - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

   

Ewa Duk - asystent nauczyciela
gr. SPRYTNE KOTKI

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście.

Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyte w wielu przedszkolach podczas pracy na stanowisku asystenta.

   

Bożena Kwiatkowska - asystent nauczyciela

 

Liceum Ogólnokształcące
Kurs na wychowawcę wypoczynku 06.2017