Kadra przyszedszkola

JKm

 

mgr Justyna Marta Kajdzik - dyr. - właściciel

Studia wyższe na kierunku nauczanie początkowe
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Egzamin państwowy II stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS DUE B2).

 

   
RogowskaAm

mgr Anna Rogowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych
nauczyciel - gr. PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 


Studia magisterskie na kierunku "Pedagogika – wczesna edukacja zintegrowana" – Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski.
First Certificate in English;
Egzamin państwowy III stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS TRE C1).
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.

 

 

   

Iwona Sobania - księgowa

Studia magisterskie - Zarządzanie i marketing - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Kurs dla samodzielnych księgowych bilansistów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

   

mgr Monika Drężek - nauczyciel mianowany
gr. PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 

Licencjat z zakresu wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie.
Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika szkolna z przedsiębiorczością.

 

   

 mgr Monika Szulgo – nauczyciel
gr. RADOSNE MISIE

Licencjat – pedagogika opiekuńcza – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Studia magisterskie – wczesna edukacja – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

   

lic. Anita Szwajkowska – nauczyciel
gr. SKACZĄCE ŻABKI

 

Licencjat Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Neofilologii - kierunek Filologia, Specjalność - Nauczanie Języka Angielskiego.

Kształcenie Nauczycielskie-Pracownia Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego UWM
w Olsztynie.

Certyfikat z Języka Angielskiego-First Certificate in English.

Studia podyplomowe z Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji.  
   
 

mgr Agnieszka Szczepek – nauczyciel
gr. ZWINNE KANGURKI

 

Studia magisterskie na UWM - pedagogika społeczna.

Studia podyplomowe na UWM – logopedia.

Studia podyplomowe na UWM - oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej. 
Studia podyplomowe na UWM - zintegrowana wczesna edukacja.
   
   

mgr Klaudia Sidwa – asystent nauczyciela
gr.SPRYTNE KOTKI

Studia magisterskie - Prawo – Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie.  

   
Sm

mgr. Sylwia Matwiejuk – nauczyciel
gr. ZWINNE TYGRYSKI

 

Nauczyciel kontraktowy.

Studia magisterskie na UWM
- pedagogika wczesnej edukacji zintegrowanej

.

   
ASzm lic. Alicja Szczepek – nauczyciel
gr. SPRYTNE KOTKI

Studia licencjackie- Uniwersytet w Białymstoku, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
Studia magisterskie- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna (w trakcie).
   
1mm

mgr Olga Zembrzuska – nauczyciel

Studia magisterskie – wczesna edukacja – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Studia licencjackie – oligofrenopedagogika - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Studia podyplomowe z Gimnastyki Korekcyjnej.

Język migowy w stopniu podstawowym.

.

   
ANm

mgr Anna Nowacka - asystent nauczyciela
gr. RADOSNE MISIE

Studia licencjackie - pedagogika resocjalizacyjna - Olsztyńska Szkoła Wyższa Studia magisterskie - pedagogika ogólna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
Kurs opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym - Krajowy Instytut Medyczny w Warszawie.

   
  Katarzyna Tomaszczyk - asystent nauczyciela
gr. PRACOWITE PSZCZÓŁKI
   

Bożena Kwiatkowska - asystent nauczyciela
gr. ZWINNE TYGRYSKI

 

Liceum Ogólnokształcące;
Kurs na wychowawcę wypoczynku.

   
 5ewaduk

Ewa Duk - asystent nauczyciela
gr. SKACZĄCE ŻABKI

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście.

Doświadczenie w pracy z dziećmi nabyte w wielu przedszkolach podczas pracy na stanowisku asystenta.

 
   
   
 StrugKarolinam

Karolina Strug - asystent nauczyciela
gr. Zwinne Kangurki

 

   
Pm Patrycja Drobotowska - asystent nauczyciela