Opłaty

 

Wpisowe 200 zł (bezzwrotne)

Opłata stała: 500.00 zł – płatne do 5-go każdego miesiąca

W przypadku rodzeństwa 40 zł zniżki na każde z dzieci.
 

W opłatę stałą wchodzą:

-realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

-codzienne zajęcia dydaktyczne,

-opieka wykwalifikowanej kadry,

-język włoski,

-język angielski,

-zabawy logopedyczne,

-warsztaty teatralne,

-gra na bumbumrurkach,

-warsztaty bębniarskie.

-gimnastyka ogólnorozwojowa,

-gimnastyka sportowa,

-taekwondo,

-gimnastyka korekcyjna-profilaktyka,  

-piłka nożna, 

-tańce ludowe,

-taniec współczesny,

-rytmika

-zakup materiałów wykorzystywanych na warsztatach organizowanych dla dzieci,

- i inne.

 

Wyżywienie: 14 zł dziennie – płatne na koniec miesiąca po rozliczeniu obecności/nieobecności dziecka.


NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 8.00 W DNIU NIEOBECNOŚCI ZA POMOCĄ APLIKACJI LiveKid .OPŁATĘ ZA STAŁĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLNE:

BANK BPS 08 1930 1611 24110406 8668 0001

 

OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO ŻŁOBKOWE:

mBank 32 1140 2004 0000 3102 7796 0998