O przedszkolu

 

O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne ”Śmieszek” posiada dwie placówki : jedną przy ul.Leyka 7, drugą przy ul.Murzynowskiego 20 w Olsztynie. Obydwie placówki są kolorowe i doskonale wyposażone. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne atestowane zabawki. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, tablic, gier ,planszy i zabawek, klocków i innych. Wszystkie meble są dostosowanie do wzrostu dzieci.W salach są zorganizowane kąciki tematyczne. Dodatkowo placówka przy ul.Murzynowskiego 20 posiada do dyspozycji dzieci wielką 200-metrową salę gimnastyczną wyposażoną w materace, drabinki, maty, ławeczki gimnastyczne, piłki, woreczki i inne sprzęty niezbędne do przeprowadzania zajęć gimnastycznych i sportowych. Ciągle doskonalimy naszą bazę lokalową.

Rośnij zdrowo na sportowo !!!

Tym, co nas szczególnie wyróżnia spośród innych przedszkoli, jest nastawienie na dużą aktywność ruchową dzieci. W epoce gier komputerowych, tabletów, smartfonów, fast foodów i wyścigu z czasem, uczymy naszych wychowanków zdrowego stylu życia. Robimy to poprzez zapewnienie im codziennej aktywności fizycznej. Jej stymulacja, jako że ruch jest naturalną potrzebą dziecka, jest punktem wyjścia do właściwego rozwoju fizycznego, motorycznego, umysłowego i społecznego. Sport to nie tylko budowanie masy mięśniowej. To wzmacnianie odporności, poprawa procesów metabolicznych, przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie pozytywnych nawyków ruchowych, ćwiczenie silnej woli i pewności siebie, wspomaganie adaptacji, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, zdyscyplinowania i wytrwałości w pokonywaniu trudności. Sport jest podstawą zdrowego stylu życia. A my żyjemy na sportowo. Nasze dzieci pod okiem mistrzów w różnych dyscyplinach, ćwiczą każdego dnia. Jeśli sport stanie się codzienną aktywnością już w wieku dziecięcym, w życiu dorosłym będzie kontynuowany. O pozytywne nawyki należy dbać już od małego. Stąd nasze motto: „Rośnij zdrowo na sportowo!”

Nastawiamy się na aktywność fizyczną, ale mamy coś nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Opróczgimnastyki ogólnorozwojowej i sportowej, piłki nożnej, muay thai, taekwondo, tańca i hip hopu zapewniamy dzieciom zajęcia umuzykalniające jak rytmika, warsztaty bębniarskie czy bum bum rurki. Rozwijamy też zainteresowanie sztuką wysoką np. poprzez warsztaty teatralne, wycieczki lub przedsatwienia teatralne na terenie przedszkola i poza nim. Nasza filia przy ul. Leyka 7 oprócz zajęć tanecznych,gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej nastawia się na szeroko rozumianyrozwój zdolności artystycznych. Oprócz zajęć artystycznych obecnych przy ul. Murzynowskiego 20, jest też ceramika, codzienna stymulacja uzdolnień manualnych i nastawienie na małe formy teatralne tworzone przez dzieci. Nasi wychowankowie uczą się poza tym dwóch języków obcych, angielskiego i włoskiego. Są też pod opieką logopedy, który dba o ich prawidłowy rozwój mowy. Mając na celu rozwijanie świadomości dzieci dotyczącej życia zwierząt, oraz w trosce o codzienne bezpieczeństwo w kontaktach z nimi, organizujemy zajęcia z dogoedukacji.

Dla chętnych proponujemy również szachy i klocki konstrukcyjne „Robolandia”.

Zatrudniamy młodą, zaangażowaną kadrę. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują bogate i ciekawe oferty zabaw i zadań. Są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Ciągle się doskonalą. Poza tym pracują w zesopłach dwuosobowych przebywających z dziećmi jednocześnie, co daje wyższą jakość, oraz komfort pracy. Podnosi również poziom bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w placówce. Wszyscy nasi pracownicy współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. 

 

Warto dodać, że w styczniu 2016 roku odbyła się w naszym przedszkolu całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Innymi słowy jest to badanie obejmujące dwanaście wymagań, które muszą być spełniane przez placówki edukacyjne tj.:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4.Dzieci są aktywne. 5.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8.Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9.Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Mamy przyjemność ogłosić, że Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek" spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania na poziomie wysokim. Ze szczegółowym raportem z ewaluacji można zapoznać się na stronie www.npseo.pl/action/raports