Kadra

JKm

 

mgr Justyna Marta Kajdzik - dyr. - właściciel

Studia wyższe na kierunku nauczanie początkowe
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Egzamin państwowy II stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS DUE B2).

 

   
RogowskaAm

mgr Anna Rogowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych


Studia magisterskie na kierunku "Pedagogika – wczesna edukacja zintegrowana" – Uniwersytet Warmińsko
-Mazurski.
First Certificate in English;
Egzamin państwowy III stopnia ze znajomości języka włoskiego (CILS TRE C1).
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

 

 

   
 Z Magdam Magdalena Piłat - opiekunka dziecięca
AKTYWNE BIEDRONKI
   
 Z Monikam Monika Szraga Dziczek - opiekunka dziecięca
AKTYWNE BIEDRONKI 
   
 Z Malgosiam Małgorzata Ścibek - opiekunka dziecięca
PSOTNE JEŻYKI  
   
 Z Beatam Beata Pokrzywnicka - opiekunka dziecięca
PSOTNE JEŻYKI  
 

 

 ZBmm Martyna Kowalewska - opiekunka dziecięca
WESOŁE ŻUCZKI 
 

 

 ZCmm Anna Rawinis - opiekunka dziecięca
WESOŁE ŻUCZKI 
   
 ZAmm Natalia Gruszkiewicz - opiekunka dziecięca
WESOŁE ŻUCZKI  
   
ZKingaWielechowskam Kinga Wielechowska - opiekunka dziecięca
PSOTNE JEŻYKI  
   
 ZPocalujkoKm
mgr Krzysztof Pocałujko - rytmika, zajęcia umuzykalniające.
 
absolwent edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na specjalnościach: muzyka estradowa oraz edukacja muzyczna szkolna.
Największą satysfakcję sprawia przekazywanie pasji muzycznej młodym osobom oraz motywacja ich do działań muzycznych takich jak śpiew, ruch przy muzyce i gra na instrumentach.
 
   
 trener korekcyjna

Kamila Mądra – gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna

Magister fizjoterapii z kilkuletnim doświadczeniem w rehabilitacji.

Ukończone kursy:

Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.

Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie SI.

Zastosowanie Integracji Sensorycznej u Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi.

FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz i wad postawy.

Trudne zachowania u osób z Autyzmem.

Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – Stopień I.

Kurs integracji sensorycznej II wg J. Ayres "Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej".

 Kinesiology Taping.

 
   
  Domifika 
   
 Bojarowskim

Jakub Bojarowski - gimnastyka ogólnorozwojowa

-Trener przygotowania motorycznego w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych (specjalizacja piłka nożna),
- Instruktor gimnastyki ogólnorozwojowej, ćwiczeń i zabaw ruchowych z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.