Opłaty - Żłobek Mini Śmieszek

Brak wpisowego!

Przy wypełnieniu karty zgłoszeniowej pobierany jest zadatek w wysokości 200 zł na poczet czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.

Opłata stała: 560 zł– płatne do 5-go dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie: 10 zł dziennie – płatne do 5-go dnia każdego miesiąca po rozliczeniu obecności/nieobecności dziecka.

 

Pracujemy od 6.00 do 17.00. Zapraszamy do nas dzieci powyżej pierwszego roku życia.