Trwa nabór do grupy terapeutycznej.

Trwa nabór do grupy terapeutycznej.

Przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ze względu na bariery architektoniczne nie możemy przyjąć dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Liczba miejsc ograniczona