Opłaty

 

Wpisowe 200 zł.
Opłata stała: 250.00 zł – płatne do 5-go każdego miesiąca

 

Wyżywienie: 
dieta standardowa - 14 zł dziennie
dieta niestandardowa – cena ustalana indywidualnie

Istnieje możliwość przynoszenia własnego jedzenia.

Opłaty za wyżywienie dokonuje się na koniec miesiąca po rozliczeniu obecności dziecka.

Istnieje możliwość odliczenia nieobecności dziecka od opłaty za wyżywienie. W tym celu, przy diecie standardowej, należy dokonać zgłoszenia najpóźniej do godziny 8.00 w dniu nieobecności.

Przy dietach niestandardowych zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do godziny 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

OPŁATĘ STAŁĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
BANK BPS 08 1930 1611 24110406 8668 0001

OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO:
mBank 32 1140 2004 0000 3102 7796 0998