Kadra przedszkola

JKm

 

mgr Justyna Marta Kajdzik - dyr. - właściciel

Studia wyższe na kierunku nauczanie początkowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.
Egzamin państwowy II stopnia ze znajomości  języka włoskiego (CILS DUE B2).

 

 

 

   

mgr Aleksandra Gasparowicz - nauczyciel

Studia licencjackie - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Studia magisterskie - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, specjalność: Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego.
Certyfikat z Języka Angielskiego-First Certificate in English.

   

Danuta Brzozowska – asystent nauczyciela

Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

 

Alicja Zwolińska - asystent nauczyciela

Studia - Pedagogika Resocjalizacyjna - Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie